Comités

Presidente

José Antonio Díaz Peromingo

Vicepresidentes

María del Carmen Martínez Rey
Joaquín Sánchez Leira

Secretario

Ignacio Novo Veleiro

Tesorera

Paula Pesqueira Fontán

Vocales

Vanesa Alende Castro

Rosario Alende Sixto

Antonio Antela López

Lucía Alvela Suárez

Paula Barros Alcalde

ángel Batalla Eiras

María del Carmen Beceiro Abad

Andrés Cabarcos Ortiz de Barrón

Carlos Calvo Gómez

Joaquín Campos Franco

Isabel Campos Varela

Esther Carballo Arceo

Iago Carballo Fernández

Beatriz Cigarrán Vicente

María Jesús Domínguez Santalla

Juan Manuel Fernández Somoza

Fernando Ferrón Vidán

María Aurora Freire Romero

María Florinda García Suárez

Alba García Villafranca

María del Carmen Gayol Fernández

álvaro Hermida Ameijeiras

María Dolores Ibáñez Alonso

Marina Iglesias Gallego

María Jesús Isorna Porto

Francisco Lado Lado

José Enrique López Paz

Elena Losada Arias

Cristina Macía Rodríguez

Ana Teresa Marques Afonso

Lucía Martínez Braña

Luis Masa Vázquez

Lara María Mateo Mosquera

Sonia Molinos Castro

Esteban Otero Antón

Emilio Manuel Padín Paz

Emilio Manuel Páez Guillán

María Pazo Núñez

Hadrián Pernas Pardavila

Antonio Pose Reino

Montserrat Rodríguez Framil

Marta Rodríguez Cordero

Isidro Rodríguez López

Raimundo Manuel Rodríguez López

María Luisa Rodríguez Méndez

Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles

Francisco Javier Suárez Dono

Santiago Tomé Martínez de Rituerto

Alba Catalina Valcárcel Rodríguez

Pablo Manuel Varela García

Néstor Vázquez Agra

Martín Vidal Vázquez

Presidente

Joaquín Campos Franco

Vicepresidente

Ma Jesús Domínguez Santalla

Secretaria

María del Carmen Beceiro Abad

Vocales

Eugenia Ameneiros Lago

Luís Anibarro García

Ricardo Fernández Rodríguez

Javier de la Fuente Aguado

Fernando de la Iglesia Martínez

Rafael Monte Secades

Julio Montes Santiago

Pablo Varela García